Akkerbouw

Een plant is zo gezond als de bodem waarop deze groeit. Een juiste bodembehandeling is daarmee van groot belang voor een goede oogst. Maar hoe realiseert u dit?

Een goede bodembehandeling stuurt regeneratieve processen aan en onderdrukt rottingsprocessen in de bodem. In plaats van energie aan de bodem te onttrekken wordt deze juist gebruikt om het aanwezige humusgehalte te verhogen.

Het resultaat is een bodembiologie die in balans is. Door deze optimale kwaliteit profiteert u van gezonde, voedingsrijke gewassen en hoge opbrengsten.

Hoe werkt het?

In de akkerbouw werken we met een behandelplan waarbij we de bodem in kaart brengen met een bodemanalyse volgens de Albrecht methode en daarbij aansluitend een plan maken voor het regenereren van de bodem.

1. Bodembewerking

Na een bodemonderzoek wordt er drijfmest of potstalmest opgebracht die verrijkt is met onze Oermest microben en Karbosave (een koolstofproduct). Bij het bewerken van de bodem kan tegelijkertijd Oergesteentegranulaat worden gestrooid.

Voordelen

  • sterke vermindering van kunstmestgebruik
  • minder uitspoeling van nutriënten uit de mest
  • stabiele en goed producerende akkers met weinig ziektedruk
  • snellere humusopbouw en CO2-binding op de akker
  • betere wateropname en hoge veldcapaciteit – minder droogtestress van de planten

2. Bladbespuiting

Door het toepassen van bladbespuitingen versterken we het microbioom van de plant. Op deze manier wordt de plant weerbaarder tegen ziektes. Deze methode heeft een opvallend gunstig effect bij intensieve teelten zoals maïs, suikerbieten, aardappelen en andere groenten.

Voordelen

  • verhoging van de fotosynthetische prestaties van de plant
  • betere stressbestendigheid bij perioden van droogte
  • hogere weerstand tegen insecten en ziekten

Gezondere bodem en planten bij uw bedrijf

Bent u benieuwd hoe onze producten je kunnen helpen bij het verbeteren van de gezondheid van de bodem en het gewas? Laat het ons gerust weten, we vertellen je er graag meer over! Ook voor referenties, zodat u de ervaringen uit eerste hand kunt horen.

Ervaringen uitwisselen

Wij werken volgens een kringloopconcept. Dit is erop gericht om mineraalkringlopen te sluiten zodat bedrijfscycli geoptimaliseerd worden. Hierdoor hoeft minder energie te worden gestoken in gebruik van kunstmest, krachtvoer en medicijngebruik.

Boeren die volgens dit concept werken komen een paar keer per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Wilt u eens bij zo’n bijeenkomst aanwezig zijn? Laat het ons weten, dan nodigen wij u voor de volgende keer uit.

Over het kringloopconcept

Ons concept is interessant voor conventionele en biologische landbouwbedrijven. Het doel is om het microbiële milieu in het hele bedrijf te versterken, het humusgehalte in de bodem te verhogen en energieverliezen te voorkomen.

Hierbij gaat het om het behandelen van (drijf)mest en bodem, het verbeteren van het stalklimaat en het verbeteren van de voerkwaliteit. In deze gebieden werken we met Regeneratieve micro-organismen (oermest-microben, oervoer microben en oergrond microben) en Koolstof producten als Karbosave (koolstof voor in mest) en Karbofit (voeder koolstof).