Producten

Oermest microben

In de mestkelder en potstal dienen de Oermest microben als element die de symbiose tussen de elementen bevordert. Het microbioom (totaal aan micro-organismen) in de mest wordt door de enorme veelvoud aan bacteriën en schimmels versterkt.

500L bag in box – 1000L bag in box

Oergrond microben

De Oergrond microben worden aanbevolen voor gebruik tijdens de grondbewerking. Op deze manier kan het verlies aan voedingsstoffen tijdens de grondbewerking en de daaruit voortvloeiende onkruidkieming in hoge mate worden beperkt. Door de toepassing van Oergrond microben in diverse werkgangen kunnen regeneratieve processen in de bodem versneld op gang worden gebracht.

500L bag in box – 1000L bag in box

Oervoer microben

Oervoer microben ondersteunen het microbioom van het dier. Het product bevordert een microbiële gemeenschap die regeneratieve processen aanstuurt en rottingsprocessen voorkomt. De communicatie van het microbioom wordt bijzonder verbeterd. Wanneer de Oervoer microben in silage processen wordt ingezet, bevordert het ook hier reductieve (antioxidanten) stofwisselingsprocessen. Het voorkomt de groei van negatieve schimmels en verhoogt de voederkwaliteit.

500L bag in box – 1000L bag in box

BB Bodem

Deze bodemhulpstof verbetert in de bodem omzettingsprocessen bij het inwerken van groenbemesters of stoppels. Ook wordt dit bacteriemengsel ingezet bij de productie van bokashi.

25L jerrycan – 500L bag in box – 1000L bag in box

EMB Starter

Dit product bevat overwegend cellulose afbrekende bacteriën die gebruikt worden bij het opzetten van bokashi-hopen. Hier zijn deze microben verantwoordelijk voor de afbraak van houtige delen.

25L jerrycan – 500L bag in box

Oergesteentemineralen

Oergesteentemineralen zijn verkrijgbaar in meel en granulaat. In meel zijn ze goed te gebruiken in de mestkelder of in de ligboxen van de koeien. Het zinkt niet naar de bodem van de kelder. In granulaatvorm wordt het Oergesteentemineraal op de bodem gestrooid. Door de inzet van het product wordt de balans tussen de mineralen teruggebracht. Het bevordert de humusopbouw in de bodem. Het neemt vocht op en zorgt voor een beter klimaat in de stal, mest en mestkelder. Het silicaatgehalte in het product reduceert negatieve schimmelopbouw, rotting en oxidatieprocessen.

1200kg bigbags

Karbosave

Oermest microben bindt samen met de Karbosave nutriënten tijdens de mestopslag. Deze worden in de bodem weer plant beschikbaar. Voordelen:

  • Geen nutriënten verliezen door uitspoeling
  • Grondwater wordt beschermd
  • Pathogene kiemen worden onderdrukt waardoor er een regeneratief leven in de mest ontstaat
  • Wanneer Karbosave gestrooid worden in de stal wordt het oppervlak stroever

1,8m3 bigbags

Karbofit

Dit product heeft een groot poriënvolume (poreuze structuur). Hierdoor kunnen de micro-organismen uit de Oervoer microben het gebruiken als oppervlak om op te leven. Het darm-microbioom van het dier krijgt zodoende de kans om toxinen te binden en uit te scheiden. Eventuele tekorten in het microbioom kunnen zo worden opgelost.

15 kg zak – pallet met 34 zakken

Naturavit

Levende gisten (volgens Dr. Med. Vet. Schmack)
Aanvullende diervoeders voor herkauwers optimaliseert de eiwitvoorziening met eiwitarme voeding zonder voedingstekorten te veroorzaken

15kg zak – pallet met 40 zakken

Vernevelaar

Met de vernevelaar kunnen de Oervoer microben goed verdeeld in de stal worden gebracht. Dit optimaliseert het stalklimaat en levert geur voordelen en minder vliegen op in de stal (een vlieg legt geen eitje in rijpende mest). De vernevelaar werkt automatisch en vernevelt op gezette tijden de microben in de stal. Dit zorgt voor een positief micro-klimaat in de stal.

Oerwater vitaliser

De Oerwater vitaliser verbetert het drinkwater in de stal. Het water laten we als het ware “ademen” door het 3 keer te verdichten en uit te laten zetten. Dit gebeurt middels een dubbele spiraalstroming door speciaal samengesteld keramiek. Hierdoor wordt water weer in zijn oorspronkelijke blauwdruk teruggebracht. Dit water kan weer optimaal verbinding aangaan met afvalstoffen in het lichaam.