Regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw is een in de praktijk beproefd systeem. Hierin is jarenlange praktijk ervaring gebundeld in 1 concept. Het concept heeft als hoofddoel het herstellen van de balans tussen Bodemfysiologie, Bodemchemie en de Bodembiologie. Zodat hierdoor het humusgehalte kan toenemen. Inmiddels werkt Bij de Oorsprong intensief samen met akkerbouwbedrijven, melkveebedrijven en boomkwekerijen.

Regeneratieve landbouw is van belang voor:

  • Herstel van de bodembiologie
  • Opbouw van humus
  • Optimaal vastleggen van voedingsstoffen
  • Verbeteren vochtvasthoudend vermogen
  • Herstel van de capillaire werking van de bodem
  • Onderdrukken van pathogenen in de bodem

Door het toepassen van de Regeneratieve Landbouwmethode op onze huidige productiebodems kunnen we de natuurlijke processen in deze bodems weer herstellen. Samen met onze specialisten uit Oostenrijk en Zuid-Duitsland heeft Bij de Oorsprong een stappenplan ontwikkeld om deze regeneratieve processen op te starten met praktische handvatten.

Hieronder staan de eerste stappen genoemd die belangrijk zijn. We lichten dit plan van aanpak graag toe op uw bedrijf omdat geen bodem hetzelfde is! We delen hierbij de jarenlange kennis die we hebben opgebouwd.

1. Bodemanalyse

Om de juiste stappen te kunnen maken, starten we met een zo volledig mogelijke en up to date bodemanalyse. Wij werken hierin altijd volgens de Albrecht methode. A.d.h.v. deze analyse wordt er een bemestingsadvies geschreven.

2. Oppervlakte compostering

Het vanggewas (ook graszode) of groenbemester werken we in met een klepel en een frees. De klepel maakt de groenbemester fijn waarna het organische materiaal wordt ingespoten met Oergrond microben. Hierna wordt het organisch materiaal licht ingewerkt door de frees, tussen de 3 en 5 cm. Er start vervolgens een proces waarbij de sappen uit de planten direct als voeding voor de microben wordt gebruikt en optimaal worden vastgelegd in de bodem. Er ontstaat een omzettingsproces waarbij melkzuur gevormd wordt wat door schimmels in de opbouwfase wordt gebruikt. Dit omzettingsproces duurt ca 12 tot 15 dagen. Hierna kan het land zaaibed klaar gelegd worden.

3. Ploegzool behandeling

Door een ploegzool behandeling toe te passen met een speciaal daarvoor ontwikkelde woeler, die voorzien is van sproei-nozzles om Oergrond Microben in de ploegzool te spuiten ( Kollitsch HBL 3000 ), kunnen we de organische materie in deze ploegzool laten omzetten. Het speciale van deze machine zit hem in het feit dat hij geen horizontale of verticale verdichting veroorzaakt in de bodem.

4. Graslandbeluchter

Met een graslandbeluchter, bewerken we de bodem en spuiten we direct Oergrond Microben mee op het land. Dit doen we alleen wanneer het gras in het groeistadium is. In een groeiend gewas werkt het aanbrengen van Oergrond Microben het beste. De microben hebben direct temperatuur om te werken en zitten dan ook in het wortelgebied van de grasplant. Hierdoor kunnen o.a. nutriënten beter worden opgenomen.

5. Bemesting

Behandel de dierlijke mest met Oermest Microben en Karbosave koolstof. Door deze toevoegingen ontstaat er in deze mest dan een rijpingsproces in van plaats van een rottingsproces. In rottende mest hebben de degeneratieve microben de overhand en dus ook een negatieve impact op het bodemleven van de percelen waar het op wordt uitgereden.
Wanneer de mest behandeld is, creëer je een meststof dat een regeneratief milieu bevat. Voordelen hiervan zijn onder andere dat er een regeneratieve bacterie cultuur in de bodem gebracht wordt. Deze mest heeft een betere werking op de bodem.

6. Vitaliseren van gewassen

Breng de gewassen tot maximale fotosynthetische prestaties door vitaliserende behandelingen. Dit kan door het toepassen van o.a. compostthee.