Vijveronderhoud en biobaggeren

Vrijwel elke vijver of waterpartij kent naar verloop van tijd een verslechtering van de waterkwaliteit. Dit komt doordat organisch materiaal zoals afstervende waterplanten en algen, maar ook gevallen bladeren en takken naar de waterbodem zakken. Daarmee wordt op de waterbodem een baggerlaag gevormd die jaarlijks toeneemt. Het is daarom een natuurlijk verschijnsel dat vennen kunnen verlanden tot een moeras. Dit is uiteraard niet wenselijk bij een vijver. BB Bodem Micro-organismen en Oergesteentemineralen kunnen hierbij een oplossing bieden.

Waterkwaliteitsproblemen

De baggerlaag zorgt in de zomermaanden vaak voor troebel water, draadalgen, slechte groei van waterplanten en/of een laag eendenkroos op het wateroppervlak. Nieuwe vijvers kunnen hier ook last van hebben en dan worden het ‘opstartproblemen’ genoemd. Zowel bij oude als bij jongere vijvers is er dan sprake van een onbalans in het watersysteem. Met behulp van ons behandelplan met regeneratieve micro-organismen en oergesteentemineralen kunnen problemen voorkomen of verholpen worden. Deze zorgen namelijk voor een effectieve afbraak van de baggerlaag op de bodem, het stimuleren van plantengroei en zorgt voor helderder water.

Werking watersysteem

Een gezond watersysteem heeft een balans in voedingsstoffen, micro-organismen, algen, insecten, waterplanten en (water)dieren. De piramidevorm in de onderstaande afbeelding geeft aan dat de kleinste organismen de grootste biomassa horen te vormen en daarbij de grootste biodiversiteit hebben. In veel watersystemen raakt deze piramide uit balans door een teveel aan nutriënten. Er komen alleen maar voedingsstoffen bij, maar er kunnen onvoldoende voedingsstoffen afgebroken worden. Deze voedingsstoffen zorgen dan voor een onbalans in het watersysteem.

Vijveronderhoud

Bij de aanleg van een vijver denkt men vaak aan een biologisch filter, UV-pomp, waterplantenfilter, zuurstofpomp en andere methoden om de waterkwaliteit op peil te houden. Deze systemen zijn gebaseerd op het bestrijden van het symptoom en permanente oplossing. De meest natuurlijke manier om voedingsstoffen uit een vijver of waterpartij te halen (en deze dus in een natuurlijke balans te houden), is door middel van waterplantenonderhoud. De waterplanten nemen de voedingsstoffen op uit het water en de waterbodem. Door waterplanten periodiek te verwijderen zullen ook de nutriënten stroom beperkt worden, dit voorkomt waterkwaliteitsproblemen. Bij veel vijvers zijn bestaande onderhoudsmethoden vaak niet voldoende om waterkwaliteitsproblemen te voorkomen. Toevoeging van micro-organismen en een behandelplan op maat kunnen deze problemen voorkomen of verhelpen.

Biobaggeren

Bij bestaande vijvers en waterpartijen wordt door de eigenaar of beheerder periodiek gebaggerd om de waterkwaliteit te behouden. De gangbare baggermethoden zijn vaak ingrijpend voor het watersysteem en de omgeving daaromheen. Hiervoor zijn meestal machinale werkzaamheden nodig met graafmachines of zuiginstallaties die de bagger van de waterbodem verwijderen. Deze methoden hebben een serieuze impact voor de waterkwaliteit en het waterleven en tasten de omliggende ondergrond aan. Daarnaast brengt het hoge kosten met zich mee door de machinale werkzaamheden en het afvoeren van de baggerspecie. De techniek van biobaggeren zorgt voor een baggermethode die onverstoord werkt en die géén afvoerkosten heeft. Door het toevoegen van vijverballen, micro-organismen (BB Bodem en/of EMB Starter) en gesteentemineralen  (EM Keramiek en/of Zeobas) zal de sliblaag snel afgebroken worden.

Advies op maat

Elke vijver en waterpartij is anders en vergt daarom maatwerk om de problemen op te lossen. Bij de Oorsprong is uw aanspreekpartner hierin. We werken daarbij veel voor: overheden, bedrijven/instellingen en particulieren.