Effectieve Micro-Organismen

Bokashi maken

bokashi

Melkveehouderij

Melkveehouderij

EM-technologie wordt in de melkveehouderij op de meest uiteenlopende manieren toegepast. Bij het voeren in de stal, bij de mestbehandeling en het voorkomen van schuim in mestkelders worden zeer positieve resultaten geboekt.

 

Meer weten

Vijvers

Vijverbeheer

Intensieve vorming van algen en slib, watervertroebeling en zuurstof depletie zijn terug te voeren op te hoge nutriënt gehaltes. Effectieve Micro-organismen bevorderen de groei van planten en het afbreken van slib en stabiliseren de ecologische balans in water.

 

Meer weten

Akkerbouw

Akkerbouw

Effectieve Micro-organismen bieden de conventionele en biologische landbouw een ecologische oplossing. Ze zorgen voor een optimaal bodemmilieu en activeren het bodemleven wat een gezonde en vervroegde groei in het voorjaar met zich meebrengt.

 

Meer weten

Artis

Artis

In Artis maken we Bokashi van de organische reststromen op het park. DIT past perfect in de kringloopgedachte van Artis en is een goede bemesting voor de bodem en een prachtige bodemverrijking. In de vijvers houden onze Dango’s (microbeballen) de vijvers gezond.

 

Meer weten