Veehouderij

Melkveehouderij

Verbeter uw grasland door middel van Oergrond-microben, bewerk mest tot gefermenteerde mest, lees de voordelen van goede stalhygiëne, optimaliseer uw diervoeding en lees meer over het verbeteren van de kwaliteit van ruwvoer.

Lees meer

Regeneratieve micro-organismen

Akkerbouw

Regeneratieve micro-organismen zijn gemengde samenstellingen van verschillende micro-organismen die in de natuur leven. Deze organismen versterken elkaar en verbeteren zo de kwaliteit van het ecosysteem.

Lees meer

Bokashi

Bokashi is Japans voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Het is een methode waarbij organische materialen verneveld worden met regeneratieve micro-organismen en oergesteentegranulaat en daarna luchtdicht worden afgedekt.

Lees meer