Drijfmest bewerken

In veel landbouwbedrijven ziet men nog niet het potentieel van drijfmest. Zonde, want hierdoor wordt de mest ook niet optimaal benut. Voorwaarde hierbij is wel dat de drijfmest op een correcte wijze wordt bewerkt.

Onbewerkte mest heeft namelijk vooral een groot rottingspotentieel. Het tast de bodembiologie aan en waardevolle voedingsstoffen gaan verloren. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van gassen zoals ammoniak.

Van rotting naar rijping

Gelukkig kunt u dit proces op een positieve manier beïnvloeden. Door behandeling met regeneratieve micro-organismen (Oermest-microben) en Karbosave (gepyroliseerde koolstof) zet u het rottingsproces in de mestkelder om in een rijpingsproces. Het resultaat is een positief microbenmilieu waaruit een waardevolle meststof ontstaat.

Voordelen van drijfmest bewerken

  • De mest verliest minder stikstof in de vorm van ammoniak en lachgas.
  • Voedingsstoffen worden beter opgenomen en verbetert de werking van de mest.
  • Bewerkte drijfmest is een homogene, vloeibare massa die geen schade toebrengt aan de plant. In een verder rijpingsstadium kunt u deze mest als hoofdbemesting inzetten.
  • Doordat de rottingsprocessen omgezet worden in rijpingsprocessen stinkt de mest niet. Bovendien onderbreekt de behandeling ook de infectiekringlopen. Pathogene kiemen en parasieten zijn na 8 weken al niet meer levensvatbaar.
  • Behandelde drijfmest kan onverdund en bij droog weer worden opgebracht. Dit vermindert de kosten van uitbrengen aanzienlijk. Ook is het risico op uitspoelen in het grondwater aanzienlijk lager.

Hoe werkt het?

Voor het bewerken van drijfmest raden wij de volgende producten aan:

Voor het bewerken van drijfmest voegt u eens per maand de producten Oermest-microben en Karbosave (koolstof) toe aan de mestkelder. De Oermest-microben zorgen er in de mest voor dat het microbiële milieu wordt veranderd van een rottingsmilieu in een rijpend milieu. De karbosave (koolstof) die daarbij wordt toegevoegd heeft een poreuze structuur. Hierdoor kunnen de microben in de mest en de voedingsstoffen zich goed hechten in de koolstof. Dit heeft een betere benutting van de mest tot gevolg. Hoe langer de mestkelder rijpt, hoe groter het positieve effect.

Drijfmest bewerken bij uw bedrijf

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van drijfmestbewerking voor uw bedrijf? Laat het ons gerust weten, we vertellen u er graag meer over! Uiteraard kunnen we u ook in contact brengen met onze referenties.